Njoftim për mbrojtje publike të temës së masterit të kandidateve: Mirlinda Krasniqi, Leonita Mjeku.

05 Prill 2024
SHARE

- Të premtën, më 12 prill 2024, në orën 10:00, kandidatja Mirlinda Krasniqi do ta mbrojë
publikisht temën e masterit, me titull “Aplikimi i teknikave të reja mësimore dhe i teknologjisë
në lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, klasat VI – IX”, para Komisionit:
Dr. Begzad Baliu, kryetar,
Dr. Atdhe Hykolli, anëtar, dhe
Prof. asoc. dr. Xhavit Beqiri,. menor

 

- Të premtën, më 12 prill 2024, në orën 11:00, kandidatja Leonita Mjeku do ta mbrojë
publikisht temën e masterit, me titull “Zbatimi i Taksonomisë së Blumit në hartimin e testeve të
lëndës së gjuhës dhe letërsisë shqipe, klasat VI – IX”, para Komisionit:
Dr. Naser Pajaziti, kryetar,
Prof ass. dr. Vjollca Ahmedi, anëtare, dhe
Prof. asoc. dr. Xhavit Beqiri,. menor