Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates  Edona Uka.

05 Prill 2024
SHARE

Ju informojmë se mbrojtja publike e temës së masterit me titull " Përdorimi i Plickers si mjet për vlerësimin formativ në lëndën e matematikës " e kandidates  Edona Uka,  do të bëhet më  16.04.2024 në ora 13:30 në sallen e Masterit të Fakultetit të Edukimit.

Komisioni:

  1. Prof. Asoc. Dr. Vlora Sylaj -  kryetare
  2. Prof. Asoc. Dr. Kyvete Shatri– anëtare
  3. Pro. Dr. Eda Vula - mentore