Njoftim për mbrojtje publike të temës së masterit të kandidateve: Xhejlane Sinani, Rozeta Jahaj.

08 Prill 2024
SHARE

-Të premtën, më 12 prill 2024, në orën 12:00, kandidatja Xhejlane Sinani do ta mbrojë publikisht temën e masterit, me titull “Përfaqësimi i prozës shqiptare dhe teknikat e të nxënit të saj në shkallën e 3-të dhe të 4-të të kurrikulës”, para Komisionit:

Dr. Myrvete Dreshaj-Baliu, kryetare,

Dr. Naser Pajaziti, anëtar, dhe

Dr. Atdhe Hykolli, menor 

 

-Të premtën, më 12 prill 2024, në orën 13:00, kandidatja Rozeta Jahaj do ta mbrojë publikisht temën e masterit, me titull "Përfshirja dhe ndikimi i krijimtarisë popullore në të nxënit e nxënësve në shkallën e tretë të kurrikulës”, para Komisionit:

Dr. Begzad Baliu, kryetar,

Dr. Xhavit Beqiri, anëtar, dhe

Dr. Atdhe Hykolli, menor