Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Nora Kelmendi.

08 Prill 2024
SHARE

Me datë 19.04.2024 në ora 13 në lokalet e fakultetit të edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull " Rëndësia e mësimit aktiv në mikroskopimin e papuqorës në arritjen e rezultateve të të nxënit; të shkallës së zbatimit sipas Bloo- mit për klasat e X- ta"

 

Komisioni : 

1. Prof. Asoc.Dr. Zeqir Veselaj kryetar

2. Prof. Asoc. Dr. Ruzhdi Kuçi - mentor

3. Prof.Ass.Dr. Jehona Ferizi - anëtare