Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve: Donika Geci, Edona Uka, Arjeta Hulaj.

08 Prill 2024
SHARE

-Ju informojmë se mbrojtja publike e temës së masterit me titull, " Ndikimi i mësimdhënies së diferencuar në arritjet dhe angazhimin e nxënësve në zgjidhjen e ekuacioneve kuadratike"  e kandidates  Donika Geci do të bëhet më  23.04.2024 në ora 13:00 në sallen e Masterit të Fakultetit të Edukimit.

 

Komisioni:

Prof. Dr. Xhevat Krasniqi - kryetar

Prof. Ass. Dr. Fahri Marevci - anëtare

Prof. Dr. Eda Vula – mentore

 

-Ju informojmë se mbrojtja publike e temës së masterit me titull " Përdorimi i Plickers si mjet për vlerësimin formativ në lëndën e matematikës " e kandidates  Edona Uka,  do të bëhet më  16.04.2024 në ora 13:30 në sallen e Masterit të Fakultetit të Edukimit.

Komisioni:

  1. Prof. Asoc. Dr. Vlora Sylaj -  kryetare
  2. Prof. Asoc. Dr. Kyvete Shatri– anëtare
  3. Pro. Dr. Eda Vula - mentore

 

-Ju informojmë se mbrojtja publike e temës së masterit me titull:  Rishikim sistematik: Ndikimi i praktikave dhe strategjive të mësimdhënies në arritjet matematikore të nxënësve në vlerësimin PISA"  e kandidates  Arjeta Hulaj do të bëhet më  16.04.2024 në ora 12:30 në sallen e Masterit të Fakultetit të Edukimit.

 

Komisioni:

Prof. Dr. Xhevat Krasniqi - kryetar

Prof. Asoc. Dr. Fatlume Berisha - anëtare

Prof. Dr. Eda Vula – mentore