Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve: Argenita Demaj, Fitore Sopaj.

15 Prill 2024
SHARE

Me datë 17 prill 2024, në orën 11:30, kandidatja  Argenita Demaj, niveli MA, program “Pedagogji”, Fakulteti i Edukimit, UP,  mbron tezën e masterit me titull “Rendesia e të nënit permes lojes tek femijet e nivelit parashkollor”.

 

Me date 17 prill 2024, ne orën 12:30, kandidatja Fitore Sopaj, niveli MA, program "Mesimdhenia dhe kurrikulat", Fakulteti i Edukimit, UP, mbron tezën e masterit me titull "Studim rasti me nxënësit e klasës së pestë të shkollës jo-publike “Mileniumi i Tretë”)”.