Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Valentina Avdiu.

16 Prill 2024
SHARE

Kandidatja Valentina Avdiu , me daten 24.04.2024 ne ora 13:00 mbron punimin e temes master me titull : Përdorimi i instrumenteve alternative të vleresimit për

lehtësimin e procesit të të nxënit për nxënësit me nevoja të veçanta

 

Komisioni ne perberje 

 

                           1.Prof.dr.ass.Vjollca Ahmedi - mentore 

                           2.Prof.dr.Naser Zabeli - krytetar 

                           3.Prof.dr.ass.Edona Berisha Kida  - anetare