Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Xhejlane Ejupi

18 Prill 2024
SHARE

Kandidati  Xhejlane Ejupi,  mbron punimin e temës së masterit me titull:  Trajtimi i temës konferenca e Bujanit  në librin Historia  për klasët e IX sipas përceptimit të mësimdhënsëve. Me  23/04/2024 ora 10:30, Salla e doktoratës

Komisioni:

 Prof. Asoc. Ethem Çeku –mentor

Prof. Ass. Sedat Baraliu  –– kryetar

Prof. Ass. Veli Kryeziu  – anëtar