Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve: Violeta Beqiri, Leonora Shoshi.

25 Prill 2024
SHARE

-Me datë 29.04.2024 në ora 13.15, Violeta Beqiri  mbron temen e masterit, me titull;

"Përdorimi i mjeteve konkretizuse në procesin e mësimdhënies në shkollat profesionale". 

Komisioni: Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,

Prof. Asoc. Dr. Kyvete Shatri, kryetare,

Prof. Ass.Dr. Hatixhe Ismajli anetar

 

-Me datë 29.04.2024 në ora 12.30 Leonora Shoshi  mbron temen e masterit, me titull;

Faktorët ndikues për orientim të nxënësve në karrierë. 

Komisioni: Prof. Ass.Dr. Sylejman Berisha – mentor,

Prof. Ass.. Dr. Florent Bunjaku, kryetare,

Prof. Ass.Dr. Jehona Miftari Anetare