Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Albanë Karaliti.

25 Prill 2024
SHARE

Njoftim për mbrojtje të temës master: Kandidati Albanë Karaliti, mbron punimin e temës së masterit me titull: Roli i historisë në krijimin e identitetit kombëtar tek nxënësit e klasave të nënta.

 

vendi dhe koha: 30/04/2024 ora 10:30, Salla e doktoratës 

 

Komisioni:

 

1. Prof. Asoc. Dr. Ethem Çeku - Mentor

2. Prof. Asoc. Dr. Bahtije Gërbeshi - Kryetare

 3. Prof. Ass. Dr. Sedat Baraliu - Anëtar