Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Venera Ahmetaj.

30 Prill 2024
SHARE

Me datë 08.05.2024 në ora 14.00, Venera Ahmetaj mbron temen e
masterit, me titull; "Ndërlidhja e stileve të udhëheqjes së drejtorëve
dhe perceptimit të mësimdhënësve për efektshmërinë e implementimit të
Reformës Kurrikulare"


Komisioni:

Prof. Asoc. Blerim Saqipi,
Prof. Dr. Naser Zabeli, anëtar,
Prof. Asoc. Majlinda Gjelaj, anetar