Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Ardiana BYTYQI.

02 Maj 2024
SHARE

Kandidatja, Ardiana BYTYQI, më datë 08.04.2024 ora 11.00 mbron punimin e temës së masterit me titull: "Strategjitë e të nxënit tek nxënësit e shkollave të mesme të larta në lëndën e kimisë”.

Komisioni në përbërje:

Dr. Fatlume Berisha, prof. asoc. – mentore

Dr. Arlinda Bytyqi Damoni prof. asoc. - kryetare

Dr. Eda Vula, prof. – anëtare