Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidateve: Arta Bajraktari, Ardiana Gashi.

29 Prill 2024
SHARE

Ju informojmë se mbrojtja publike e temës së masterit te kandidates Arta Bajraktari  do të bëhet më  07.05.2024 në ora 13:00 në sallen e Masterit të Fakultetit të Edukimit.
 

Komisioni:

Prof. Dr. Eda Vula - kryetar

Prof. Asoc. Dr. Kyvete Shatri - anëtare

Prof. Asoc. Dr. Gazmend Nafezi – mentore

 

Ju informojmë se mbrojtja publike e temës së masterit te kandidates Ardiana Gashi  do të bëhet më  07.05.2024 në ora 12:00 në sallen e Masterit të Fakultetit të Edukimit.
 

Komisioni:

Prof. Dr. Eda Vula - kryetar

Prof. Asoc. Dr. Florent Bunjaku - anëtare

Prof. Asoc. Dr. Gazmend Nafezi – mentore