Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Blerta  Tërbunja.

07 Maj 2024
SHARE

-Me datë 21.05.2024 në ora 13 në lokalet e fakultetit të edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull " Ndikimi i punës  praktike në të kuptuarit e koncepteve gjenetike në shkollën e mesme të lartë "

 

Komisioni : 

1. Prof.. Asoc Dr. . Zeqir Veselaj   kryetar

2. Prof.  Asoc  Dr. . Ruzhdi Kuçi    mentor

3. Prof.  Ass.   Dr.   Jehona Ferizi  anëtare