Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Dijana Bytyqi.

07 Maj 2024
SHARE

Me datë 21.05.2024 në ora 12 në lokalet e fakultetit të edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull "Ndikimi i videofilmave në përvetësimin e njohurive mbi temën Mejoza " 

 

Komisioni : 

1. Prof. Asoc. Dr. Zeqir Veselaj  kryetar

2. Prof. Asoc. Dr. Ruzhdi Kuçi    mentor

3. Prof. Rreg. Dr. Hatixhe Ismajli  anëtare