Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Hadisa Shtavica.

07 Maj 2024
SHARE

Me datë 14.05.2024 në ora 14 në lokalet e fakultetit të edukimit e mbron punimin e temës së masterit me titull " Ndikimi i teknikës kubimi në arritjet e rezultateve të të nxënit në lëndën e biologjisë në shkollën e mesme të ulët "

 

Komisioni : 

1. Prof. Asoc. Dr. Ruzhdi Kuçi    mentor

2. Prof. Asoc. Dr. Zeqir Veselaj  kryetar

3. Prof. Ass. Dr.  Fahri Marevci   anëtar