Njoftim për organizim të provimeve me komisione- Afati Prill 2024

08 Maj 2024
SHARE

Njoftohen studentët se provimet e afatit të prillit 2024 (të listuara në vijim), organizohen me dt. 11 maj 2024 (e shtunë) në ora 11:00 në Fakultetin e Edukimit.

Provimet në lëndët: 

Praktika pedagogjike 1- MA Mësimdhënia e Matematikës

Arsyetimi Matematikor dhe Vërtetimet- MA Mësimdhënia e Matematikës

Vlerësimi në Matematikë- MA Mësimdhënia e Matematikës

Statistika në Arsim- MA Mësimdhënia e Matematikës

Konceptet gjeometrike në fëmijërinë e hershme- BA Edukimi në Fëmijërinë e Hershme 

Konceptet matematikore në fëmijërinë e hershme- BA Edukimi në Fëmijërinë e Hershme 

Lojërat matematikore në fëmijërinë e hershme- BA Edukimi në Fëmijërinë e Hershme 

Satistikë elementare- BA Edukimi Fillor