Njoftim për mbrojtje të temës master nga kandidati: Armend Duraku

10 Maj 2024
SHARE

Me datë 21.05.2024 në ora 13:30,  kandidati Armend Duraku mbron   punimin e temes së masterit me titull “ Transformimi i praktikave të mësimdhënies tradicionale në ato bashkëkohore përmes TIK-ut”  .

 

Komisioni në përbërje:

     1    Prof.Asoc.Dr.Kastriot Buza - kryetar

     2.   Prof. Ass.Dr.Florent Bunjaku- anëtar

     3.   Prof. Asoc.Dr.Kyvete Shatri- mentore