Njoftim për mbrojtje të temës master nga kandidatja: Festina Gaxherri.

09 Maj 2024
SHARE

Kandidatja Festina Gaxherri më dt. 15.05.2024 në ora 12:00 në objektin e Fakultetit të Edukimit mbron temën e masterit me titull: "Bashkëpunimi mes asistentëve të fëmijëve me nevoja të veçanta, mësimdhënësit dhe prindërve"

 
Komisioni: 

Prof.Asoc. Vlora Sylaj, kryetare

Prof.Ass.Dr. Rozafa Ferizi Shala, mentore

Prof.Ass.Dr. Ardita Devolli, anëtare