Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Saranda Sekiraqa.

17 Maj 2024
SHARE

Me datë 28 maj 2024, në orën 11:00, kandidatja  Saranda Sekiraqa, niveli MA, program Udhëheqje në Arsim, Fakulteti i Edukimit, UP,  mbron tezën e masterit me titull “Qëndrimet dhe përvojat e udhëheqësve të Shkollave Fillore dhe të Mesme të Ulëta për integrimin e TIK-ut në edukim” para Komisionit:

Dr.sc. Blerim Saqipi Prof. asoc. - Kryetar 

Dr.sc. Kastriot Buza Prof. asoc. - Anëtar

Dr.sc. Ganimete Kulinxha Prof.ass. -Mentore