Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidatit Agon Zogaj.

24 Maj 2024
SHARE

 

Kandidati, Agon Zogaj, më datë 28.05.2024 ora 13.15 mbron punimin e temës së masterit me titull: "Ndikimi i përdorimit të internetit në të nxënit e reaksioneve kimike në lëndën e kimisë”.

Komisioni në përbërje:

Fatlume Berisha, Prof. Asoc. Dr. - mentore

Arlinda Bytyqi Damoni, Prof. Asoc. Dr. - kryetare

Kyvete Shatri, Prof. Asoc. Dr. - anetare