Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Vjollca Baxhuku- Kastrati.

30 Maj 2024
SHARE

Kandidatja Vjollca Baxhuku- Kastrati,  mbron punimin e temës së masterit me titull:  Roli i Muzeut Kombëtar të Kosovës në edukimin e nxënësve për njohjen e trashëgimisë kulturore.

Me  04/06/2024 ora 11:00, Salla L-4

 

Komisioni:

 Prof. Ass. Sedat Baraliu  – mentor

Prof. Asoc. Bahtije Gërbeshi – kryetare

Prof. Asoc. Ethem Çeku – anëtar