Njoftim për mbrojtjen publike të temës së masterit të kandidates Majlinda Hyseni.

05 Qershor 2024
SHARE

Kandidatja Majlinda Hyseni mbron temen me titull: Ndikimi i aktiviteteve jashtëkurrikulare në arritjet akademike të  nxënësve në lëndën e kimisë
 
me datë: 13 Qershor 2024, ora 11:00, ONLINE 
 
Komisioni:
Prof.asoc. Arlinda Bytyqi - Damoni, mentore
Prof.asoc. Fatlume Berisha, kryetare
Prof.ass. Albulena Metaj - Macula, anëtare