FTESË PËR APLIKIM

20 Dhjetor 2022
SHARE

Instituti për Hulumtime dhe Zhvillim në Arsim-IHZHA

Mësimdhënës/e të nderuar/a

Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim të Arsimit (IHZHA) i Fakultetit të Edukimit ka kënaqësinë t`ju ftoj për pjesëmarrje në trajnimin e radhës “Integrimi i qëndrueshmësisë mjedisore në klasa” në kuadër të projektit “Teachers as agents for change for environmental sustainability- TACES”  .

Për më shumë rreth aplikimit  klikoni mbi linkun më poshtë dhe plotësojini të gjitha kërkesat e formës për aplikim:

https://forms.gle/a5PWwnr5WxDyCd3Q9

Aplikimet e plota sipas formularit online pranohen deri më datë 28. 12. 2022.

Projekti “Teachers as agents for change for environmental sustainability- TACES” mbështetet nga Ambasada Amerikane në Prishtinë dhe administrohet nga Kosovo United States Alumni (KUSA). Implementues i projektit është Instituti për Hulumtim dhe Zhvillim të Arsimit (IHZhA) i Fakultetit të Edukimit të Universitetit të Prishtinës.