Storie suksesi! MËSOJMË GJATË GJITHË JETËS!

28 Dhjetor 2022
SHARE

Efektet e trajnimeve për fuqizimin e kapaciteteve të edukatoreve në Institucionet Parashkollore në ofrim të programeve të edukimit në fëmijërinë e hershme

Ka përfunduar cikli i trajnimeve nëntë ditore të organizuara nga Fakulteti i Edukimit në kuadër të projektit "Zhvillimi i kapaciteteve të edukatoreve për ofrimin e shërbimeve të integruara në fëmijërinë e hershme" i mbështetur nga UNICEF, programi në Kosovë. Në vazhdim mund të lexoni më gjerësisht për përvojat e edukatoreve të përfshira në këtë program. Për të lexuar storien, klikoni këtu.