Temat e doktoraturës
Punimi i Doktoratës - Donika Koliqi
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Punimi i Doktoratës - Elmedina Nikoçeviq-Kurti
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Punimi i Doktoratës - Lirika Berdynaj Syla
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Punimi i Doktoratës - Mimoza Kamberi
Publikuar me: 21/06/2023 Shkarko
Punimi i Doktorates Rajmonda Kurshumlia
Publikuar me: 18/07/2022 Shkarko
Punimi i Doktorates - Zamira Gashi Shatri
Publikuar me: 18/07/2022 Shkarko